Social Network

CTR là gì? Cách cải thiện tỉ lệ nhấp trong SEO

Chỉ số CTR (Click Through Rate) đặc biệt quan trọng đối với những người làm quảng cáo, đây là chỉ số giúp đánh giá sự thành công của một...